Zajímavosti v okolí

Zajímavá místa v Jižních čechách a na Šumavě

Rodný dům Mistra Jana Husa

Jedná se o goticko – renesanční dům č.p. 36, jež byl v druhé polovině 19. století přestavěn do původní podoby. V roce 1952 byl v tomto domě vybudován památník s expozicí života a díla Mistra Jana Husa.

Kromě muzejní expozice je v domu knihovna a studovna. V roce 1991 byly z památníku odstraněny ideologické totalitní části a pamětní síň byla rozšířena o galerii malíře Josefa Krejzy, husineckého rodáka.

Na Husineckém náměstí stojí pomník Mistra Jana Husa zhotovený v roce 1958. Rodný dům Mistra Jana Husa byl v roce 1978 vyhlášen Národní kulturní památkou.

Více informací se dozvíte na www.husinec.cz nebo www.wikipedia.org

Husinecká naučná stezka

Podrobný popis histrorie, památek a dalších zajímavostí v Husinci a jeho okolí. Krásná procházka městem a přírodou je ozdělena na dva okruhy – malý okruh 4 km (bezbariérový) a velký okruh 13 km.

Husinecká přehrada

Údolní přehrada na řece Blanici mezi Husincem a Prachaticemi (asi 5 km severně) patří k nejstarším v jižních Čechách.

Její stavba byla zahájena v roce 1934. Hlavním účelem stavby byla ochrana Husince a dalších obcí před povodněmi. Jezero vzniklé za přehradní hrází zachycovalo a dodnes zachycuje při jarním tání velkou vodu. Přehrada byla dokončena v roce 1939 a k jejímu základnímu využití přibyla postupně i další.

Více se dozvíte na www.husinec.wz.cz

Město Prachatice

Město Prachatice je příhraničním, okresním městě v Šumavském podhůří na jižním úpatí hory Libín v nadmořské výšce 561 m.

Město Prachatice vzniklo jako trhová osada někdy v 11 století a o několik století později zde existovalo již vzkvétající obchodní, středověké město. Nachází se zde mnoho pamětihodností jako je kostel svatého Jakuba, Stará radnice, nová radnice, Rumpálův dům, Husův dům a mnohé jiné.

Více se dozvíte na www.prachatice.cz nebo na www.wikipedia.org

Město Český Krumlov

Historie města Český Krumlov se začla psát založením hrádku na levém břehu Vltavy synem Vítkem z Prčic. Tento rod v roce 1302 vymírá a její majtek a přechází na pány z Rožmberka z povolení krále Václava II. Český Krumlov se nachází cca 22 km od Českých Budějovic a jedná se o okresní město v Jihočeském kraji.

Město Český Krumlov se rozkládá pod hřebenem význameného Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava.

Více se dozvíte na obcan.ckrumlov.info nebo na www.wikipedia.org

Lanový park Libín – Stezka v korunách stromů.

Stezka v korunách stromů v Lanovém parku Libín, která je dlouhá 1,5 km a a skládá se ze šesti překážek.

Lanový park je postaven v krásné a díky poloze ve velmi zajímavé a atraktivní přírodě. V jedné z části okruhu se díky zvýšené nadmořské výšce 1100 mnm se Vám naskytne neskutečně nádherný pohled na krajinu z korun stromů.

Více se dozvíte na www.adrenalin-libin.cz

Zámek Vimperk

Zámek Vimperk byl založen na místě starého hradiště někdy ve 2 polovině 13 století. Zámek stojí na výhodném místě na ostrohu nad údolím potoka u kterého vedla stará cesta do Bavor. Zámek patřil mnoha majitelům a to například Malovcům z Chýnova, Jáchym z Hradce nebo od roku 1698 Schwarzenberkové a mnozí další.

Poslední přestavbu zámek Vimperk prodělal v roce 1857 kdy v objektu byli kasárny a místní úřady.

více se dozvíte na www.vimperk.cz

Zámek Kratochvíle

Do současné podoby zámek nechal vystavět Vilém z Rožmberka (15351592) v letech 15831589. Nejokázalejší místností zámku je velký přijímací zlatý sál.

Reliéfní výzdoby patra vily a zámecké kaple provedl v letech 15881589 italskýštukatér Antonio Malana. Autorem malířských prací na zámku z roku 1589 je Georg Widman. Zámek Kratochvíle je osmým nejnavštěvovanějším hradem či zámkem v Jihočeském kraji − v roce 2011 jej navštívilo téměř 42 tisíc lidí.

Po dokončení přestavby zámku do původní podoby z konce 16. století se tak návštěvnost ve srovnání s rokem 2010 zvýšila o 40%.

Více informací se dozvíte na www.wikipedia.org

Zámek Dub u Prachatic

První zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Od roku 2004 je otevřena zámecká galerie, v níž dochází k obměně exponátů cca v 3 měsíčních intervalech. Zámek Dub u Prachatic je otevřen celoročně, pořádají se tady nejrůznější kulturní akce.

Více na http://zamekdub.webnode.cz/

Zřícenina hradu Hus

Zřícenina hradu Hus stojí na strmém ostrohu nad řekou Blanicí ve svahu Panského vrchu (835 m) asi 8 km jihozápadně od Prachatic. Hrad měl být strážným bodem při Zlaté stezce a ochranou rýžovišť zlata. Z původní stavby se v lese nad řekou dochovaly do současnosti jen zbytky zdiva paláce a hradeb.

Více se dozvíte http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=hrad/hus.htm

Zřícenina hradu Helfenburg

Romantická zřícenina gotického hradu založeného v první polovině 14. století Rožmberky. Svou rozlohou 1,27 ha patří mezi největší zříceniny v České republice.

Více se dozvíte na www.helfenburk.estranky.cz